Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

Algemene informatie over het Centrum voor Zelfbezinning
Adres: Dodeweg 8, 3832 RD Leusden
KvK nr. 41201308
tel: 033 – 43 43 004

  
Het Centrum voor Zelfbezinning is een vrijwilligersorganisatie met een stichtingsbestuur.
Voorzitter:  Henny Dijkstra
Penningmeester: Lukas van Steveninck
Secretaris: Willem Jan van den Brink
Bestuurlid: Ton Maas