Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

 

Thema 2016: de kunst van kwetsbaarheid 

 

ladybug 796481 1920a
 

Na een periode van het hart volgen en de hemel bestormen, starten we 2016 met de bezinning op de kunst van kwetsbaarheid. Dat we kwetsbaar zijn, is een ieder die om zich heen kijkt wel helder. Decennia lang zijn we ons min of meer bewust van de kwetsbaarheid van onze aarde, opraken van bronnen en de vervuiling. Nu eind 2015 voelen we ons ook meer en meer kwetsbaar in ons eigen land. Aanslagen, dreiging van terreur ‘horen’ voor ons gevoel niet bij generaties die na de tweede wereldoorlog zijn opgegroeid. Dit soort angst hoorde bij toen, niet bij nu… en toch… Angst hoort bij kwetsbaarheid, onvermijdelijk.

Zoek de betekenis van het woord op en de nadruk ligt op: “een zwakke plek, die misbruikt kan worden”, “een risico waar schade kan ontstaan” of “een toestand die onomkeerbaar is geworden.” Allemaal omschrijvingen waar je niet zoiets van krijgt als: “he, wat ben ik lekker kwetsbaar!”

En toch ben ik van mening dat kwetsbaarheid een noodzakelijkheid is. Kwetsbaarheid maakt ook de mooie dingen in ons wakker. Als ik denk aan een pasgeboren baby, dan zet mij dat ook aan om in beweging te willen komen. Instinctief wil ik de kleine met mijn lijf beschutten. Tegen wat? Kou, pijn en ook tegen het alleen zijn. Kunst is het tweede begrip dat we aan de kwetsbaarheid koppelen.

Kunst roept bij mij veelal de associatie op met iets heel goed kunnen. Zoiets als schilderen, beeldhouwen en in staat zijn om mooie klanken uit een viool te halen. Gelukkig betekent kunst ook gewoon vaardigheid en bekwaamheid. Daar kan ik nog wel wat mee. Vaardig ben ik wel en wel vooral door heel veel te oefenen. Zo heb ik mijn rijvaardigheid onder de knie gekregen. Edoch als ik dit vergelijk met de vaardigheid van kwetsbaar zijn, ligt dat toch een beetje anders.

Voor vaardig kunnen rijden kreeg ik een rijbewijs en voor allerlei andere vaardigheden heb ik ook diploma's gekregen. Of er een diploma voor de vaardigheid 'kwetsbaarheid' bestaat? Wat is immers vaardig kwetsbaar doen? Is dat eerlijkheid? Er was een tijd dat dit ‘in’ was, we werden geacht alles te zeggen ook als daar niet naar gevraagd werd. Dat dit tot onnodige kwetsuren leidt, is inmiddels wel bekend.

Ik weet na al die jaren nog steeds niet wat het goede recept is. Ja uiteraard heb ik inmiddels met diverse ingrediënten geoefend. Luisteren hoort erbij, me laten raken ook, maar het moeilijkste is toch wel het spreken, niet praten over, maar echt, hardop uitspreken wat ik niet durf te zeggen en het toch te doen. Kortom het is een thema met veel kanten en veel kleuren. Een mooie leidraad voor de activiteiten van 2016.

 

Henny Dijkstra,
voorzitter Stichting Centrum voor Zelfbezinning
november 2015

teksten deelnemers

De afgelopen jaren zijn we binnen het CvZ al doende bezig met een omslag van voor deelnemers naar door deelnemers. De Zomerweek light van 2014 was het eerste en gelijk succesvolle experiment. De ‘organisatoren’ zetten de week in de steigers. 

De deelnemers krijgen alle gelegenheid om een en ander mee aan te kleden door middel van workshops en ander aanbod. Deze lijn zetten we in 2016 door.

Vast staan een aantal activiteiten, waaronder de vertrouwde Zomerweek en de Winterdriedaagse. Voor de Paasdriedaagse hebben we dit jaar geen vrijwilligers gevonden, die tijd hebben om de organisatie van deze meerdaagse op zich te nemen. Dat betekent voor 2016 geen Paasdriedaagse. Met de mogelijkheid om in 2017 wederom een driedaagse met Pasen te organiseren, mits er ‘organisatoren’ bereid zijn om dit op te pakken.

2016 biedt ook de mogelijkheid om - passend binnen het jaarthema - een eigen activiteit aan te bieden. Johnny Nooder is bereid om een experiment te ondersteunen. Concreet houdt dat in dat je een beroep op haar kunt doen om:

  • de aanmeldingen, waar nodig, te registreren 
  • eventueel gespreksleiders in te zetten.
  • om eventueel de accommodatie Leusden en Lochem te regelen

Het is wel zo dat een ‘experiment’ pas kan doorgaan, als het aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • helder is wie het gaat doen (menskracht), dus wie het wil organiseren, bedenken
  • helder is wat de inhoud is
  • helder hoeveel mensen je nodig hebt om het door te laten gaan
  • helder is op welk tijdstip de deadline ligt. Dat vraagt ook op tijd afstemmen met de nieuwsbrief, de website en onze Facebookpagina. 


Jaarplanning 2016
Centrum voor Zelfbezinning

 


24 april                                      
  Themadag 24 april 2016 Eerste Hulp bij (On)kwetsbaarheid                                                                                          door Willem Jan van den Brink. lees meer

In voorbereiding                        Zelfbezinningsweekend in het klooster van Chevetogne (Belgische Ardennen.)
                                                          lees meer
                                                   

17 - 20 juli                                    Zomer4daagse Light bij Centrum Athanor in Lochem. lees meer


 

Zomer                                           Zomerweek voor en door jongeren. Deze meerdaagse wordt georganiseerd                                                                door Bas Onokiewicz, Marthy Hecker en Taco Post Uiterweer.18 september 2016                    Themadag Dansworkshop met Sanne van Vliet lees meer                                                                                              Dans in de Kracht van kwetsbaarheid

 

Vanaf 23 september 2016       Cursus: Je biografie beter begrijpen en leven.  lees meer                        
                                                      door Menno Noordervliet             
                                   
                                                      Met behulp van 7  belangrijke vragen en je eigen horoscoop

                                                      8 dagdelen van 10.00 - 13.00 uur op vrijdag 23-9-2016 

20 november 2016                    Themadag zondag 20-11-2016   lees meer
                                                      Kwetsbaar of liever stoïcijns?                                
                                                      Willem Jan van den Brink

28-30 december                         Winter3daagse Centrum Athanor in Lochem. lees meer
Projecten 2016

- Schrijfcyclus Willem Jan van den Brink

- Meerdaagse workshop Astrologie en de 7 vragen uit de rode draad van
   Schuurman door Menno Noordervliet

Meer over data en nadere details over de projecten in de volgende nieuwsbrief.

 

 


Gespreksgroepen

Zeist op  maandagavonden 1 x in de maand  Gespreksleidster Henny Dijkstra

Utrecht op     woensdagmiddag 1 x in de maand Gespreksleidster Johnny Nooder

Utrecht op     woensdagmiddag 1 x in de 2 weken Gespreksleidster Johnny Nooder 


Vrijwilliger worden bij het Centrum?! 

 

 

Ben je na het lezen van al deze plannen geïnspireerd om ook mee te organiseren, dat kan. Eenmalig is een mogelijkheid, hierover kon je lezen in het onderdeel experimenteel aanbod. Mocht je echter meer willen doen dan dat: we hebben ruimte voor nieuwe vrijwilligers. 

Voor meer informatie en een kennismakingsgesprek kun je altijd contact opnemen met Johnny Nooder. Zij coördineert de activiteiten van het centrum en is ons eerste aanspreekpunt. Je kunt haar bereiken op 0653-790982.


- Wat is zoal mogelijk als vrijwilliger?
- Wij zoeken uitbreiding van ons gespreksleiders team.
- Wij zoeken ook mensen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de organisatie.

Voor gespreksleiders bieden wij (meerdaagse) scholing, intervisie en supervisie. 
Als tegenprestatie vragen we een minimale inzetbaarheid van 3 dagdelen per jaar tijdens themadagen en/of een meerdaagse. 

Voor de organisatoren bieden wij elk najaar een zogenaamd ‘kaderweekend’ aan. Daarnaast vergaderen we maximaal vier keer per jaar in Leusden.