Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

ONZE CULTUURWAARDEN

Res­pect, aanspreekbaarheid, wederke­righeid en bezinning

 

ONZE GESPREKSREGELS

Respecteer het anders zijn van elkaar

Spreek vanuit je eigen beleving (in de ik-vorm)

Luister aandachtig naar jezelf en de ander

Laat ieder een eigen antwoord vinden op eigen vragen

Wat in de groep gezegd wordt, blijft vertrouwelijk

 

Het Centrum voor Zelfbezinning wordt door deelnemers gezien

als een plek waar je je welkom mag voelen, waar je je echte zelf kunt zijn.