Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

Bibliografie van en over Dr. C.J.Schuurman

Van Dr. Schuurman verschenen de volgende boeken, gebundelde lezingen en cahiers:

Boeken

nw-cultuurNaar een nieuwe cultuur (1936)
De kentering in de wetenschap en haar betekenis voor de geneeskunde


PerspectiefPerspectief der ziel (1941) (*)
Een antwoord op de vraag naar het wezen van de mens en de zin van het leven


er-was-eensEr was eens… er is nog (1946)
Inleiding in de sprookjeswereld


Onbewuste-zielelevenDe taal van het onbewuste zieleleven (1951)
Het van-zelf-sprekende


grondpatronenGrondpatronen van psychische ontsporing (1955)
Bevrijding uit de greep van het ik


brandpuntDe ziel als brandpunt van het scheppingsproces (1957)ReligiePsychologie, godsdienst en religie (1961)
Een kritische bezinning op de grens van een nieuw tijdperk


medemensDe medemens en wij (1961) (*)
Contact met de medemens, met onszelf en met de wereld als geheel


op-zoekOp zoek naar de mens
(1965)
Het mannelijke en vrouwelijke in oneindig gevarieerde wisselwerking


stem-uit-de-diepteStem uit de diepte (1970)
De mens en zijn bestemming in de symbolische taal der mytheik-luister-en-antwoordIk luister en antwoord (1972)
Fundamentele psychische problemen in binnen- en buitenwereldindividuatieIndividuatie als levenskunst
(1978)
Ja zeggen op de opgave die het leven ons stelt


Rode-draadDe rode draad in ons leven
(1986)
Onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming


uit-mijn-levenUit mijn leven (1982)
Opgetekende en op de band opgenomen herinneringen van Kees Schuurman

(*) Bewerkte heruitgaven, in de vorm van een vraaggesprek met Kees Schuurman:
1001004001564679Levensangst en Levenskunst, op basis van De medemens en wij

1001004002135105Wat bezielt ons eigenlijk, op basis van Perspectief der zielCahiers

1. Het proces van dood en wedergeboorte (1989)
2. Ons dagelijks leven en de werkelijkheid (1990)
3. De ziel als brandpunt van het scheppingsproces (1990)
4. Levenslot en zelfverwerkelijking (1991)
5. Onze dagelijkse problemen en het creatieve (1991)
6. De taal van het onbewuste zieleleven (1992)
7. Het individuatieproces (1992)
8. Archetypen, mythen en dromen (1993)
9. Bloemlezing uit het werk van Dr. C.J.Schuurman (1993)
10. De fundamentele reoriëntatie die dit tijdsgewricht van ons vraagt (1993)
Eenzaamheid (zomercursus 1973)

Speciale uitgaven van tijdschrift Sfinx
maart 1980 dubbelnummer: C.J.Schuurman 1898 - 1979
1998 dubbelnummer: Bezieling en overtuiging, herdenkingsnr. Dr. C.J.Schuurman
(1898-1979)
1998: Zelfbezinning, n.a.v. Schuurman Centennial.
1982 De tijd van je leven, Dolf Coppes    

Dvd
dvd-Schuurmanlezing Dr. C.J.Schuurman gehouden op Wereld Symposium over mens zijn, 7-14 april 1979