Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

Wie zijn wij?

C.J. Schuurman is de grondlegger van het Centrum voor Zelfbezinning en in zijn tijd nauw betrokken bij de Internationale School voor Wijsbegeerte.

De citaten onder de foto’s op de homepage komen uit zijn boeken of cahiers.

shuurman foto 

Een uitspraak van Schuurman is:

"Bewustwording is:
ontwaken,
wakker worden,
zien wat er gebeurt in je leven
ontdekken wat de samenhang is."C.J.Schuurman (1898-1979) was aanvankelijk arts-bacterioloog. Hij vestigde zich in 1939 als psychiater in Amsterdam.

Steeds op zoek naar het unieke, zelfstandige en creatieve in ieders persoonlijkheid onderkende hij de waarde van het onderling gesprek over eigen problemen en ervaringen als een belangrijk hulpmiddel om een noodzakelijk proces van bewustwording tot stand te brengen.

Hij nam het initiatief tot het opzetten van gespreksgroepjes. De deelnemers waren later in staat om zelf een groep te begeleiden. Dit groeide, ondersteund door de vele lezingen die hij hield en de boeken die hij schreef, uit tot een landelijk gebeuren.

Wat betreft de organisatie verwees Kees Schuurman altijd opnieuw naar het eigene en creatieve, dat mensen trachten te verwezenlijken en te ontplooien. Het Centrum streeft er dan ook naar om enerzijds de ervaring en traditie levend te houden; anderzijds neemt het de houding aan van openheid en blijven zoeken. Zo’n houding behoedt voor teveel  vereenzelviging en kan ruimte geven voor nieuwe vormen.

Het CvZ is een zelfstandige stichting die preventief werk verricht op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Het CvZ werkt landelijk. De kern activiteit van het CvZ is het organiseren van
Zelfbezinnende dialooggroepen.

Een gespreksgroep is een plek waar je naar voren kunt brengen wat je bezig houdt, zodat je je eigen levenssituatie bewust kunt worden. Voorbeelden van onderwerpen die deelnemers inbrengen zijn: ouder worden, verlies van een partner - een baan - gezondheid, situaties op het werk, hoe ga ik om met mijn angst, relaties met ouders, loslaten van .......

STICHTING PERSEUS
In 1961 werd de stichting Perseus opgericht die een door schenkingen verkregen fonds beheerde, en zich als doel stelde de geestelijke volksgezondheid in Nederland te bevorderen. Daaruit werd het werk gefinancierd van het in 1969 opgerichte Centrum, een zelfstandige organisatie. Behalve Kees Schuurman leverden ook steeds meer anderen een bijdrage aan het Centrum.